Ký quỹ vào Tài khoản Giao dịch

Các phương thức thanh toán linh hoạt giúp giao dịch của Quý khách nhanh hơn

Khách hàng của Klimex có thể ký quỹ vào tài khoản của họ thông qua nhiều cách. Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản nội địa, chuyển khoản quốc tế, BPAY và thanh toán thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trực tuyến. Vui lòng chọn phương thức thanh toán phù hợp dưới đây.

THẺ GHI NỢ HOẶC TÍN DỤNG

Mẫu thanh toán trực tuyến bảo mật. Khoản ký quỹ sẽ được cộng vào tài khoản MT4 hoặc MT5 của Quý khách.

CHINA UNION PAY

Mẫu thanh toán trực tuyến bảo mật. Chúng tôi có thể chấp nhận thanh toán từ tất cả các tổ chức tài chính ở Trung Quốc.

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG : LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Chuyển khoản quốc tế đến các tài khoản tách biệt tại Klimex CM mở tại Ngân hàng Quốc Doanh Úc (NAB) tại Úc.

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG : ÚC

Chuyển khoản Ngân hàng trong nước đến các tài khoản tách biệt tại Klimex CM mở tại Ngân hàng Quốc Doanh Úc (NAB) tại Úc.

BPAY (CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ÚC)

Ngân hàng Điện tử BPAY từ tài khoản ngân hàng/ Liên hiệp Tín dụng của quý khách với Mã Biller và Số tham khảo khách hàng Duy nhất của Quý khách

SKRILL/ MONEYBOOKERS

Hướng dẫn thanh toán bảo mật để ký quỹ từ tài khoản Moneybookers/Skrill.

NETELLER

Hướng dẫn thanh toán bảo mật để ký quỹ từ tài khoản Neteller.