NHẬN 10% KHUYẾN MÃI GIAO DỊCH NGOẠI HỐI KHI QUÝ KHÁCH KÝ QUỸ TỪ $1,000 - $200,000*

Cho mỗi lot Quý khách giao dịch, Chúng tôi sẽ chuyển $2 từ Khuyến mãi Credit vào tài khoản giao dịch của Quý khách.
KHÔNG CHỜ ĐỢI

Hoàn tiền được chi trả hằng ngày

HOA HỒNG CAO

$2.00 (USD) mỗi lot FX chuẩn

KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN

Giao dịch khi nào Quý khách muốn không giới hạn thời gian

KHÔNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU

Giao dịch thấp nhất Quý khách có thể

KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN RÚT TIỀN

Rút tiền bất cứ khi nào Quý khách muốn

Đăng nhập vào tài khoản hiện tại và nhận Khuyến mãi ngay!

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN

Đừng bỏ lỡ! Nếu Quý khách không có tài khoản Live, Quý khách có thể tạo trực tuyến.

MỞ TÀI KHOẢN MỚI

Ký quỹ tối thiểu $1,000 vào tài khoản giao dịch tiêu chuẩn Klimex Capital Markets

KÝ QUỸ VÀO TÀI KHOẢN

Tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi này và tham khảo giao dịch.

TÌM HIỂU THÊM

Vui lòng chắc chắn rằng Quý khách đọc kỹ toàn bộ Điều khoản & Điều kiện của Chương trình Khuyến mãi này

ĐỌC TOÀN BỘ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

* Chương trình này chỉ đặc biệt dành riêng cho các khách hàng được lựa chọn. Vui lòng liên lạc Giám đốc Quản lý tài khoản của Quý khách để xem Quý khách có hợp lệ hay không. Điều khoản & Điều kiện áp dụng.