GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG BỞI MYFXBOOK

Klimex Capital Markets đã hợp tác với Myfxbook AutoTrade mang đến cho các nhà giao dịch một trong những dịch vụ sao chép giao dịch nổi tiếng nhất. Hệ thống giao dịch tự động Myfxbook là một dịch vụ phản chiếu tài khoản nơi Quý khách có thể sao chép lệnh giao dịch từ các hệ thống giao dịch thành công nhất.

Dịch vụ giao dịch tự động Myfxbook là một nền tảng sao chép lệnh giao dịch trực tuyến với hơn 90,000 người dùng. Kết nối tài khoản Klimex với Myfxbook để sao chép tự động và giao dịch với sự tiếp cận vào các phân tích và thống kê chuyên sâu

Chỉ sao chép từ những nhà giao dịch hệ thống thành công nhất - Tài khoản Demo và các tài khoản với hiệu suất thấp không có sẵn để sao chép lệnh.

Các nhà cung cấp hệ thống và tín hiệu phải được kiểm chứng và chứng minh lịch sử giao dịch thành công trước khi được Myfxbook chấp nhận.

Chỉnh sửa và đóng lệnh bất cứ khi nào Quý khách muốn - Hoàn toàn kiểm soát các lệnh được sao chép.

Tiếp cận trình duyệt trực tuyến - Không cần tải phần mềm

Công cụ phân tích với các số liệu và thống kê chính xác

Trước khi Quý khách bắt đầu sử dụng hệ thống giao dịch tự động Myfxbook, Quý khách cần một tài khoản giao dịch MT4, đặc biệt là dành cho Giao dịch Tự động. Miễn phí khi mở tài khoản Live với Klimex CM.
Tài khoản giao dịch live MT4, thiết kế đặc biệt cho Giao dịch tự động. Tài khoản live
được mở miễn phí với Klimex CM.

Khách hàng mới

Mở tài khoản giao dịch MT4 miễn phí.

MỞ TÀI KHOỎA

Khách hàng hiện hữu

Quý khách phải yêu cầu mở một tài khoản bổ sung.

LIÊN HỆ

Một khi Quý khách có thông tin đăng nhập tài khoản live MT4, click nút “Đăng ký” dưới đây để đăng.

ĐĂNG KÝ & LIÊN KẾT

Hệ thống Giao dịch tự động được sở hữu và vận hành bởi Myfxbook Ltd (“Myfxbook”) và cách sử dụng được quy định theo Điều khoản và Điều kiện trên website http://www.myfxbook.com/terms. Klimex CM không chịu trách nhiệu và không kiểm soát các tín hiệu được tạo ra từ hệ thống Giao dịch Tự động và các giao dịch thành quả trên tài khoản giao dịch Klimex CM. Các tín hiệu được tạo ra từ hệ thống Giao dịch Tự động trên các tài khoản Klimex CM không cấu thành các tư vấn thực tế, tổng thể hay cá nhân từ Klimex CM.