VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH CHỈ SỐ?

Hiểu sâu hơn về hiệu suất của một loại tài sản hoặc một phân đoạn của loại tài sản đó.
Đòn bẩy

Với cổ phiếu Quý khách cần một khoản vốn hợp lý để giao dịch các cổ phiếu Blue Chips. Hãy thử tưởng tượng việc mua cổ phiếu của các công ty như CBA với giá trị mỗi cổ phiếu gần $100. Nếu Quý khách muốn giao dịch cổ phiếu này sinh lời nhanh Quý khách cần giao dịch $10,000 và mong đợi nó biến động 10% để sinh lời $100. Tuy nhiên nếu Quý khách giao dịch chỉ số Quý khách có thể giao dịch 200 loại cổ phiếu hàng đầu thị trường chỉ với một nguồn vốn nhỏ.

Ví dụ về giao dịch với đòn bẩy

Với giao dịch sản phẩm phái sinh, Quý khách chỉ phải ký quỹ một phần nhỏ của tổng giá trị giao dịch trong khi vẫn giữ cùng mức độ rủi ro. Quý khách tin tưởng rằng Autralia 200 sẽ tăng lên và quyết định mua 10 CFDs tại mức giá 4000. Trong suốt tuần Australia 200 đã hồi phục ngoạn mục nhờ vào việc công bố kết quả của hầu hết các cổ phiếu quan trọng. Giá mới của chỉ số Australia 200 là 4010/4011. Khi Quý khách đạt được mục tiêu lợi nhuận, Quý khách quyết định đóng vị trí bằng việc mua vào 10 CFDs tại giá 4,010 (giá bán của Chúng tôi).

Kết quả

Giá trị (lý thuyết) mở cửa giao dịch CFD là $40,000 (10 CFDs x4010). Giá trị (lý thuyết) đóng cửa giao dịch CFD là $40,100 (10 CFDs x 401).Điều này mang lại lợi nhuận $100 ($40,100 – $40,000).

Trường hợp khác

Tuy nhiên nếu giá Australia 200 rớt xuống 3079, Quý khách sẽ thua lỗ $210 (4000 – 4079 x 10 CFDs). Giao dịch theo ý kiến cá nhân và đối xứng nếu Quý khách nghĩ thị trường sẽ đi lên hoặc nếu thị trường đi xuống Quý khách có thể giao dịch. Ví dụ khi thị trường đi xuống những nhà giao dịch với danh mục cổ phiếu sẽ có khuynh hướng lo lắng. Tuy nhiên một số người sẽ giao dịch chỉ số CFDs để đối xứng với rủi ro cổ phiếu. Khi thị trường đi xuống Quý khách sẽ bán một ít hợp đồng và cho mỗi điểm biến động Quý khách sẽ kiếm được lợi nhuận, điều này có nghĩa Quý khách đã bảo toàn khoản lỗ ngắn hạn trên cổ phiếu.

Chỉ số Klimex Capital Market

HỢP ĐỒNG KÝ HIỆU NỀN TẢNG LOẠI THỊ TRƯỜNG VOLUME GIÁ TRỊ MỖI TICK E.G FOR TICK VALUE PER TICK 1% MARGIN ĐÒN BẨY CAO NHẤT VOLUME THẤP NHẤT VOLUME CAO NHẤT
ASXS&P 200(Future) SP1200 CFD SFE/ASX 1 AUD$1 6231-6232 1% x (1 x market price) 100:1 1 500
FTSE 100(Future) FTSE100 CFD LIFFE/Euronext 1 GBP1 4652>4653 1% x (1 x market price) 100:1 1 500
DAX30(Future) DAX30 CFD Eurex 1 EUR1 5217>5218 1% x (1 x market price) 100:1 1 500
Dow Jones30 (Future) DJ30 CFD CBOT/CME 1 USD$1 12370>12371 1% x (1 x market price) 100:1 1 500
S&P (Future) SP500 CFD CME 1 USD$1 1262.5>1263.5 1% x (1 x market price) 100:1 1 500
Nikkei225 (Future) Nikkei225 CFD Asia Simex 50 JPY50 3472>3473 1% x (1 x market price) 100:1 50 20000
USD Index (Future) USDX CFD ICE 1 USD$1 85.750>85.760 1% x (1 x market price) 100:1 1 500