HÀNG HÓA

Từ thời kì nguyên thủy con người đã bắt đầu giao dịch hàng hóa. Hiện nay chúng được sử dụng rất nhiều để suy đoán biến động giá cả, các nhà bảo đảm & Nhà đầu tư & các nhà hoạch định kinh doanh có thể bảo hiểm chống lại biến động giá. Khi các thị trường trở nên biến động hoặc rớt giá, hàng hóa được xem như nơi trú ẩn an toàn tạm thời.
Ký hiệu Nền tảng Loại Thị trường Kích cỡ / Volume Giá trị USD / Mỗi tick VD Giá trị tick mỗi tick 2% Margin Tiền tệ Đòn bẩy tối đa Volume thấp nhất Volume cao nhất
XAUUSD Forex Gold FX Spot 0.01 + 1 oz USD$0.01 1070.60>1070.61 2% x (100 oz x price per oz) USD 500:1 0.01 20
XAGUSD Forex Silver FX Spot 0.01 = 50 oz USD$0.50 12.52>12.53 2% x (50 oz x price per oz) USD 500:1 0.01 20
XAUAUD Forex Gold FX Spot 0.01 = 1 oz USD$0.01 1070.60>1070.61 2% x (100 oz x price per oz) AUD 500:1 0.01 20
XAGAUD Forex Silver FX Spot 0.01 = 50 oz USD$0.50 12.52>12.53 2% x (50 oz x price per oz) AUD 500:1 0.01 20
XPTUSD Forex Platinum FX Spot 1 = 10 oz USD$0.10 1470.60>1470.61 2% x (10 oz x price per oz) USD 500:1 1 20
XPDUSD Forex Platinum FX Spot 1 = 10 oz USD$0.10 900.60>900.61 2% x (10 oz x price per oz) USD 500:1 1 20
CL-OIL CFD Oil Nymex/CME 0.01 = 10 barrels USD$0.10 99.56>99.57 2% x (10 x market price) USD 500:1 0.01 20