Giải pháp Quản lý Nhiều tài khoản MAM/PAMM

Klimex Capital Markets cung cấp các giải pháp quản lý nhiều tài khoản với hiệu suất cao có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi đã hợp tác với MetaFX để tạo ra phầm mềm MAM tốt nhất. Với hệ thống MAMs, khía cạnh quản lý được thực hiện bởi Chúng tôi để Quý khách có thể toàn tâm trong việc quản giao dịch.

Các tính năng của giải pháp Klimex FX MAM/PAMM

  • Các tài khoản giao dịch không giới hạn.
  • Đóng một phần các lệnh thực thi từ tài khoản Master.
  • STP trên tài khoản Master cho việc xử lý lệnh lớn, với việc phân bổ ngay vào tài khoản phụ.
  • Cho phép sử dụng Chuyên gia Cố vấn (EA) cho các tài khoản được quản lý từ phía khác hàng.
  • Ba phương pháp phân bổ – Lot – Phần Trăm – Số dư khả dụng
  • Toàn bộ chức năng Dừng Lỗ, Chốt lời và đặt lệnh chờ.
  • Giao dịch – Toàn bộ tài khoản, Mini & Micro Lot cho lợi thế phân bổ tốt nhất.
  • Quản lý lệnh trực tiếp giám sát trong MAM bao gồm lời và lỗ.
  • Xử lý “Lệnh theo nhóm” từ màn hình điều khiển chính
  • Chấp nhận mọi phong cách giao dịch bao gồm giao dịch chuyển giá và scalping.

Đăng ký quan tâm của Quý khách