MT 4

Chúng tôi muốn trải nghiệm giao dịch càng dễ dàng và liền mạch càng tốt. Quý khách có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi từ các thiết bị khác nhau.

Các chỉ báo phụ trợ

Mở biểu đồ & di chuyển qua nhiều màn hình

Bảng giao dịch One-click

Công cụ quản lý tài khoản cao cấp bao gồm lịch sử giao dịch có thể tải được

Lịch Kinh tế

Hoàn toàn tương thích với Chuyên gia Cố vấn (Forex Robots/Các hệ thống Giao dịch Tự động)