CO TO JEST KALENDARZ EKONOMICZNY O DLACZEGO JEST TAK WAŻNY?

Traderzy na rynku walutowym zwracają szczególną uwagę na globalne wydarzenia za pomocą kalendarza ekonomicznego. Mając harmonogram uwalniania każdego wskaźnika ekonomicznego, trader jest w stanie przewidzieć główne ruchy ceny. Najbardziej wpływowych eventów należą decyzje o stopach procentowych, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, zmiany produkcie krajowym brutto (PKB), indeks cen konsumpcyjnych (CPI) i Purchasing Managers 'Index (PMI).